Hotpotatoes ili kako da sami napravite interaktivne vežbe

Kada sam počela da držim obuku nastavnicima za korištenje Moodle platforme u nastavi, morala sam da uzmem u obzir da je za pravljenje online kursa potrebno mnogo više vremena nego za pravljenje klasičnog F2F kursa kao i činjenicu da nastavnici koji su do tada koristili računar isključivo kao korisnici (naročito nastavnici stranih i maternjeg jezika) nemaju tehničko znanje za pravljenje interaktivnih vežbi. Iz sopstvenog iskustva znala sam da je VREME ključni faktor i da je potrebno osmisliti kurs tako da za kratko vreme nastavnici budu osposobljeni da naprave interaktivne vežbe koje će biti u potpunosti prilagođene njihovim đacima, a neće izisikivati danonoćno sedenje uz računar.

Stoga je potpuno logično bilo da osnova svakog ovakvog kursa bude predstavljanje HOTPOTATOES softvera. Continue reading Hotpotatoes ili kako da sami napravite interaktivne vežbe